گزارش برنامه

صعود به قله قبله ارنگه(۲۹ بهمن۹۵)

به نام خدا ارتفاع قله از سطح دریا: ۲۸۷۰ متر ارتفاع از روستا:۱۹۰۰ متر ساعت شروع:شش و سی دقیقه از روستای ارنگه ساعت صعود قله: ده و سی دقیقه (کل زمان صعود: ۴ ساعت) ساعت برگشت به روستا: سیزده کل زمان برنامه منهای جهل و پنج دقیقه زمان استراحت و صبحانه: پنج ساعت و چهل و پنج دقیقه” تعداد افراد ...

ادامه مطلب »

گزارش صعود به قله ناز(۲۱و۲۲ بهمن۹۵)

به نام خدا قله ناز به ارتفاع ۴۱۰۸ متردر ابتدای مرز شرقی البرزغربی واقع شده است. ناز از غرب با قله های میش نو،کهار وسپس خط الراس کلاش ویا تا کرچان از شرق با کاهش ارتفاع و خط الراسی به گردنه ی ابراهیم آباد از شمال به دره وسیع بالا طالقان از جنوب به روستای کلوان و قله ی خونکهار ...

ادامه مطلب »

گزارش صعود به قله کهار(۱ بهمن ۹۵)

به نام خدا قله کهار به ارتفاع۴۰۵۰ مترواقع در البرز غربی و همسایگی قله های ناز و میشه نو در غرب و تیغه های ونتار و خط الراس کلاش ویا تا کرچان در شرق قرار دارد. کهار از شمال به دره بالا طالقان و روستای گته ده واز جنوب و جنوب شرقی با روستاهای کلها و کلوان همسایه است. مسیر ...

ادامه مطلب »

گزارش صعود به قله پراو(کرمانشاه)

بنام خدا دل سپردن بر ستیغ کوه ها را عشق باید گفت کوله بار سخت سنگین را به دوش خود کشیدن از بلند یالها بالا کشیدن پا نهادن بر چکاد کوهساران ره بریدن در اریب صخره های مرگبارش و فرورفتن به عمق دره های پرشیارش کار هر کس نیست ، عشق باید گفت اوج صخره آشیان باز و شاهین است ...

ادامه مطلب »

گزارش صعود به دماوند(جبهه شمالی)

گزارش صعود دماوند بنام خدا، زنده کننده روح و جان ، خداوند عشق و بخشش و مهربانی ، آنکه ذره نگاهش به جهان هستی عظمتی چون دماوند می آفریند. با عرض سلام خدمت همه دوستان و همنوردان عزیز بگشای دل و دیده به دیدار دماوند وز هرچه بجز اوست دمی دیده فروبند آراسته تا گردن، گیسوی دلاویز افراشته تا گردون، ...

ادامه مطلب »
bigtheme