گزارش برنامه قله کرچان

 قله کرچان

قله کرچان به ارتفاع 3762متر ازجنوب به قله منار، از غرب به قلل کلاش ویا،هفتخوان، ناز و کهار، از شرق به هزاربند، از جنوب شرقی به توچال و از جنوب غربی به خوان کهار مشرف است.

15/12/92ساعت 18عصر درکرج بادوستان قرارگذاشتیم باوسیله شخصی آقای باقری حرکت کردیم چندکیلومترکه ازپل خواب دورمی شویم سمت راست جاده به مسیرانحرافی روستای کیاسر می رسیم.ساعت 19:30به منزل شخصی آقای مومن کیایی می رسیم.بعداز2ساعت 2نفردیگرازدوستان بهمون ملحق شدند.بعدازشام واستراحت صبح ساعت5:30به سمت قله حرکت کردیم بعدازگذرازباغ ها وپیمودن قسمتی ازمسیرساعت8توقف وصبحانه خوردیم.باهمامنگی که 3نفرازدوستان باسرپرست برنامه کرده بودند صبح ازکرج به طرف روستا حرکت کرده بودند که با فاصله ای پشت سرمادرحرکت بودند.ساعت8:30مجدداحرکت کردیم که باتوجه به برف کمی که درمنطقه حوض چال بود وآمادگی تمامی نفرات گروه درساعت10:30به قله رسیدیم.دوستان دیگرنیزکه پشت سرمابودندنیزبه ماملحق شدند دیدن قلل علم کوه آزادکوه و…ازدورانرژی مضاعف به گروه می داد.هوابسیارعالی بود.ساعت11:00به سمت پایین حرکت کردیم وساعت 14:30به منزل آقای مومن کیایی رسیدیم باتدارکی که ازروزقبل آقای مومن کیایی دیده بودند ناهاررابه اتفاق دوستان کله پاچه خوردیم.بعدازکمی استراحت ساعت16:00 به سمت کرج حرکت وساعت17:00 به مقصدرسیدیم.باتشکرفراوان ازآقای مومن کیایی به خاطربرنامه خوب وناهاربسیارلذیذ ومهمان نوازی ایشان وهمچنین آقایان باقری،اکبری وبختیاری که وسیله شخصی خودرادراختیاردوستان قرارداده بودند.

نفرات شرکت کننده:آقایان محمدمومن کیایی،افخمی،باقری،بیات،اکبری،میثم مومن کیایی،بختیاری،سعدابادی،دهباشی ورایج

سرپرست برنامه:محمدمومن کیایی

گزارش:وریارایج

عکاس:اکبری

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

bigtheme